Raskid ugovora o zakupu

Procijenjeno vrijeme za obradu: ovisno o zahtjevu stranke

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h), poštom i putem e-maila na adrese:irina.gregov@rijeka.hr i petra.fonovic@rijeka.hr.

Obrazac 
Ovaj zahtjev možete podnijeti i putem Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Raskid ugovora o zakupu)

Odgovorne službe
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16 h

Osobe za kontakt