Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/25 i 69/22) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 i 69/22) svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

Kontakt s Gradonačelnikom

Gradonačelnik prima građane na razgovor u pravilu dva puta mjesečno, utorkom ili srijedom, i to u vremenu nakon 14.00 sati.