Zahtjev za pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/25 i 69/22) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

  • Zakon o pravu na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama.

  • Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

  • Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
     

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti  - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr


Način predavanja zahtjeva

 

ZAHTJEV
Radi ostvarivanja prava na pristup informaciji


 

Odgovorne službe
Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

Adresa
  • Korzo 16
  • 51000 Rijeka

Radno vrijeme
  • od ponedjeljka do petka od 8:00 - 16:00 h

Osoba za kontakt