Ovjera prijepisa - fotokopije arhivskog primjerka

Pristojba
  • 2,65 EUR (tar.br.1 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
    • u državnim biljezima ili
    • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva
  • u Pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, prizemno (šalter broj 1 - prijem podnesaka) svakodnevno od 08,30 do 15,30 sati

Obrazac
Potrebni dokumenti
  • Dokaz pravnog interesa (osobna iskaznica, punomoć, kupoprodajni ugovor na uvid i sl.)

Odgovorna služba
Adresa
  • Trpimirova 2/II (Riječki neboder), 51 000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke
  • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30-13,00 h, uz prethodni dogovor
  • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju


Osoba za kontakt