Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradi

Pristojbe
 • upravna pristojba 2,65 € (tar.br.1 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
 • upravna pristojba 2,65 € (tar.br.4 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
  • u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva
 • u Pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, prizemno (šalter broj 1 - prijem podnesaka) svakodnevno od 08,30 do 15,30 sati

Obrazac
Potrebni dokumenti
 • kopija katastarskog plana
 • plan posebnih dijelova nekretnine izgrađen od ovlaštene osobe (ovl. ing. građ., ovl. ing. arh., ovl. geodeta)
 • izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje o identifikaciji k.č.
 • dokaz o datumu evidentiranja nekretnine u kat. operat

Odgovorna služba
Adresa
 • Trpimirova 2/II (Riječki neboder), 51000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke
 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30-13,00 h, uz prethodni dogovor
 • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju


Osobe za kontakt