Zahtjev za izdavanje izmjena građevinske dozvole u promjeni imena investitora

Pristojbe
 • upravna pristojba 2,65 EUR (tar.br.1 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
 • upravna pristojba 6,64 EUR (tar.br.2 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
  • u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)
 • pristojba po tar.br.1. ne plaća se za podneske koje stranke upućuju elektroničkim putem u sustavu e-Građani

Način predavanja zahtjeva
 • Pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, prizemno (šalter broj 1 - prijem podnesaka) svakodnevno od 08,30 do 15,30 sati

Obrazac
Odgovorna služba
Adresa
 • Trpimirova 2/II (Riječki neboder), 51000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke
 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30-13,00 h, uz prethodni dogovor
 • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju


Osoba za kontakt