Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu koja je izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 15. veljače 1968.

Pristojbe
 • upravna pristojba 2,65 € (tar.br.1 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
 • upravna pristojba 6,64 € (tar.br.2 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
 • upravna pristojba uplaćuje se
  • na račun Grada Rijeke, broj računa - IBAN: HR3324020061837300005, model: HR68, poziv na broj odobrenja: 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)
  • ili u državnim biljezima
 • pristojba po tar.br.1. ne plaća se za podneske koje stranke upućuju elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Način predavanja zahtjeva
 • u Pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, prizemno (šalter broj 1 - prijem podnesaka) svakodnevno od 08,30 do 15,30 sati

Obrazac
Odgovorna služba
Adresa
 • Trpimirova 2/II (Riječki neboder), 51 000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke

 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30-13,00 h, uz prethodni dogovor
 • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju


Osobe za kontakt