Zahtjev za izračun zaštićene najamnine

Upravna pristojba:
  • 2,65 € (tar.br.1 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva:
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili
  • poštom

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Obrazac:
Potrebni dokumenti:
  • Osobni zahtjev Direkciji stambeni poslovi sa podacima o broju članova obitelji

Odgovorne službe:
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odjel za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa:
  • Titov trg 3

Radno vrijeme za rad sa strankama:

  • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati
  • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju


Osobe za kontakt: