Javna rasvjeta - dojave o kvarovima

Kvarove na javnoj rasvjeti u gradu Rijeci građani mogu dojaviti telefonom ili putem obrasca.

Telefon: 051 301 070 (od 0-24 sata)

Informacije o kvarovima na javnoj rasvjeti i njihovoj lokaciji prikupljaju se dojavom građana na dežurni telefon sa automatskom tajnicom koji je u funkciji 24 sata 0800 301 300 ili obrascem kojeg možete ispunuti OVDJE

Internet: više informacija možete pronaći na stranicama Energo d.o.o. Rijeka

Odgovorne službe:
Energo d.o.o.

Adresa:
Dolac 14/2

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7-15 sati