Zahtjev za izdavanje suglasnosti za adaptaciju stana u vlasništvu Grada Rijeke

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Potrebni dokumenti:
  • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • opis namjeravanih radova
  • po potrebi - skica postojećeg i budućeg stanja

Odgovorne službe 
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa
  • Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama:
  • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 h
  • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju


Osoba za kontakt