Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o najmu stana

Pristojba:
 • 2,65 € (tar.br.4. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)​ u državnim biljezima ili
 • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva:
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili
 • poštom

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15-30 dana

Obrazac:
Potrebni dokumenti:
 • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
 • izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka
 • 2,65 € upravne pristojbe (tar.br.4. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama):
  • ​u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, model i poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva), opis: navesti razlog plaćanja pristojbe. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.
 
Odgovorne službe 
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa
 • Titov trg 3, Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati
 • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju


Osobe za kontakt