Otkup stana od RH

Izdavanje potvrde radi ostvarenja najma ili kupnje stana.

Izdavanje potvrde da na području Grada Rijeke podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu evidentirani kao najmoprimatelji niti vlasnici stana.

Potvrda se izdaje radi priloga zahtjevu za ostvarenje najma ili otkupa stana. 

Pristojba:
  • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Način predavanja zahtjeva:
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) 
  • poštom

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Obrazac:
Potrebni dokumenti:
  • Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva

Odgovorne službe 
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa
  • Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
  • ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 h


Osobe za kontakt