Priključak na plinsku mrežu, isporuka plina i servisiranje plinskih instalacija

Priključak na plinsku mrežu i isporuka plina

Info telefon: 051 353 040

Rad s korisnicima: ponedjeljak - petak od 7-12 sati

Priključenje na plinsku mrežu u situacijama:
  • kada su plinske instalacije PROVEDENE u objektu koji JE PRIKLJUČEN na plinsku mrežu
  • kada plinske instalacije NISU PROVEDENE u objektu koji JE PRIKLJUČEN na plinsku mrežu
  • kada plinske instalacije NISU PROVEDENE u objektu koji NIJE PRIKLJUČEN na plinsku mrežu

Servisiranje plinskih instalacija
Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja Energo, dok popravke i preinake plinske instalacije obavljaju ovlašteni izvoditelji plinskih instalacija i ovlašteni serviseri.

Internet: više informacija možete pronaći na stranicama Energo d.o.o. Rijeka

Odgovorne službe:
Energo d.o.o.

Adresa:
Dolac 14/2
Telefon: 051 353 040
Dežurna služba: 0800 0010

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7-15 sati