Zahtjev prodavatelja u svezi prijenosa obveze obročne otplate ugovorene cijene stana na novog kupca/vlasnika

Pristojba: upravna pristojba 20,00 kuna u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac
Zahtjev prodavatelja u svezi prijenosa obveze obročne otplate ugovorene cijene stana na novog kupca/vlasnika

Potrebni dokumenti:
  • Isprava temeljem koje je nekretnina stečena u vlasništvo (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.)
  • Vlasnički list na ime novog vlasnika

Odgovorne službe:
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt:

Ingrid Krnić
Telefon: 051 209 303
Fax: 051 209 342
E-mail: ingrid.krnic@rijeka.hr
Soba broj 110