Razne potvrde

Najam stana od RH

Izdavanje potvrde radi ostvarenja najma ili kupnje stana

Otkup stana od RH

Izdavanje potvrde radi ostvarenja najma ili kupnje stana.

Potvrda radi dodjele nužnog smještaja

Izdavanje potvrde radi dodjele nužnog smještaja

Potvrda radi smještaja u Komunu

Izdavanje potvrde radi smještaja u Komunu

Potvrda radi lišavanja poslovne sposobnosti

Izdavanje potvrde radi lišavanja poslovne sposobnosti