Otkup stana od RH

Izdavanje potvrde radi ostvarenja najma ili kupnje stana.

Izdavanje potvrde da na području Grada Rijeke podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu evidentirani kao najmoprimatelji niti vlasnici stana.

Potvrda se izdaje radi priloga zahtjevu za ostvarenje najma ili otkupa stana. 

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Otkup stana od RH 

Potrebni dokumenti:
  • Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
Odgovorne službe: 
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 h

Osobe za kontakt:

Snježana Spasojević
Telefon: 051 209 325
Fax: 051 209 342
E-mail: snjezana.spasojevic@rijeka.hr
Soba 9

Ljiljana Miškulin
Telefon: 051 209 326
Fax: 051 209 342
E-mail: ljiljana.miskulin@rijeka.hr
Soba 9