Potvrda radi lišavanja poslovne sposobnosti

Izdavanje potvrde radi lišavanja poslovne sposobnosti

Izdavanje potvrde da na području Grada Rijeke podnositelj zahtevaja i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu evidentirani kao najmoprimatelji niti vlasnici stana. 

Potvrda se izdaje radi priloga zahtjevu za postupak lišavanja poslovne sposobnosti. 

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 10 i 11 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Potvrda radi lišavanja poslovne sposobnosti

Potrebni dokumenti:
  • Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
 
Odgovorne službe: 
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 h

Osobe za kontakt:

Sara Habibović
Telefon: 051 209 329
Fax: 051 209 342
E-mail: sara.habibovic@rijeka.hr
Soba 111

Snježana Spasojević
Telefon: 051 209 325
Fax: 051 209 342
E-mail: snjezana.spasojevic@rijeka.hr
Soba 9

Ljiljana Miškulin
Telefon: 051 209 326
Fax: 051 209 342
E-mail: ljiljana.miskulin@rijeka.hr
Soba 9