Zahtjev za hitnom intervencijom

 • Očevidi na terenu po zahtjevu
 • Kontrola ponuda za hitne intervencije i tekuće održavanje
 • Izdavanje naloga za rad
 • Izrada troškovnika za Plan održavanja
 • Prikupljanje ponuda za izvođenje radova prema izrađenim troškovnicima
 • Analiza pristiglih ponuda (rad u Povjerenstvu)
 • Izrada ugovora za izvođenje radova
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova i kontrola istih
 • Priprema elemenata za izradu dodatka ugovora kod nepredviđenih radova
 • Ovjera računa i situacija (građevinska knjiga)
 • Izrada projektnih zadataka koji se daju projektantima za izradu projektne dokumentacije 

Procijenjeno vrijeme za obradu: po potrebi

Način predavanja zahtjeva
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati),
 • poštom 
 • elektroničkim putem slanjem obrasca mailom na odrzavanje.objekata@rijeka.hr
 • putem Informacijskog servisa Grada Rijeke (za sve registrirane građane Prijava → Obrasci → Zahtjev za hitnom intervencijom)

Obrazac
Potrebni dokumenti
 • Pismeni zahtjev zakupnika ili najmoprimca

Odgovorne službe
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Adresa
 • Titov trg 3

Radno vrijeme
 • ponedjeljak - petak od 8-16h
 

Osobe za kontakt

ZA OBJEKTE STAMBENE I POSLOVNE NAMJENE

Mladen Ilić, dipl. ing. grad.
Telefon: 051 209 359
E-mail: mladen.ilic@rijeka.hr 
Fax: 051 209 342
Broj sobe: 106

Davor Tomičić
Telefon: 051 209 347
E-mail: davor.tomicic@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Broj sobe: 106

Nena Brozan Perišić
Telefon: 051 209 543
E-mail: nena.brozan-perisic@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Soba broj 106

Alen Žunić
Telefon: 051 209 282
E-mail: alen.zunic@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Soba broj 106


ZA OBJEKTE SAMOUPRAVE, MJESENE ODBORE, OBJEKTE ZDRAVSTVA I NUŽNOG SMJEŠTAJA, SPORTSKE OBJEKTE

Alen Šimoković
Telefon: 051 209 586
E-mail: alen.simokovic@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Soba broj 103

ZA OBJEKTE KULTURE

Lea Grgurić
Telefon: 051 209 698
E-mail: lea.grguric@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Soba broj 107

ZA OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA I DOM MLADIH

Radmila Jovanović
Telefon: 051 209 543
E-mail: radmila.jovanovic@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Soba br. 103

Mihaela Moguš
Telefon: 051 209 354
E-mail: mihaela.mogus@rijeka.hr
Fax: 051 209 363
Soba br. 103

ZA OBJEKTE VRTIĆA I INVESTICIJE
Dejan Blažić
Telefon: 051 209 583
E-mail: dejan.blazic@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Soba broj 107

ZA GRADNJU IINVESTICIJE
Dejan Blažić
Telefon: 051 209 583
E-mail: dejan.blazic@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Soba broj 107

ZA EKONOMSKA PITANJA

Dina Turčić
Telefon: 051 209 277
E-mail: dina.turcic@rijeka.hr
Fax: 051 209 342
Soba br. 103