Zahtjev za hitnom intervencijom

Očevidi na terenu po zahtjevu
Kontrola ponuda za hitne intervencije i tekuće održavanje
Izdavanje naloga za rad
Izrada troškovnika za Plan održavanja
Prikupljanje ponuda za izvođenje radova prema izrađenim troškovnicima
Analiza pristiglih ponuda (rad u Povjerenstvu)
Izrada ugovora za izvođenje radova
Stručni nadzor nad izvođenjem radova i kontrola istih
Priprema elemenata za izradu dodatka ugovora kod nepredviđenih radova
Ovjera računa i situacija (građevinska knjiga)
Izrada projektnih zadataka koji se daju projektantima za izradu projektne dokumentacije 

Procijenjeno vrijeme za obradu: po potrebi

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati), poštom ili elektroničkim putem (slanjem obrasca mailom na odrzavanje.objekata@rijeka.hr)

Obrazac 
Zahtjev za hitnom intervencijom 

Ovaj zahtjev možete podnijeti i putem Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Zahtjev za hitnom intervencijom)

Potrebni dokumenti:
  • Pismeni zahtjev zakupnika ili najmoprimca

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom  
Direkcija za gradnju, održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt: 

ZA OBJEKTE STAMBENE I POSLOVNE NAMJENE:

Mladen  Ilić, dipl. ing. grad.  
Telefon: 051 209-359
Fax: 051 209-342
E-mail:  mladen.ilic@rijeka.hr 
Broj sobe: 106

Davor  Tomičić  
Telefon: 051 209-347
Fax: 051 209-342
E-mail:  davor.tomicic@rijeka.hr
Broj sobe: 106

Nena Brozan Perišić
Telefon: 051 209-543
E-mail: nena.brozan-perisic@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba broj 106

Alen Žunić
Telefon: 051 209-282
E-mail: alen.zunic@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba broj 106


ZA OBJEKTE SAMOUPRAVE, MJESENE ODBORE, OBJEKTE ZDRAVSTVA I NUŽNOG SMJEŠTAJA, SPORTSKE OBJEKTE:

Alen Šimoković
Telefon: 051 209-586
E-mail: alen.simokovic@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba broj 103

ZA OBJEKTE KULTURE:

Lea Grgurić
Telefon: 051 209-698
E-mail: lea.grguric@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba broj 107

ZA OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA  I DOM MLADIH:

Radmila Jovanović
Telefon: 051 209-543
E-mail: radmila.jovanovic@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba br. 103

Mihaela Moguš
Telefon: 051 209-354
E-mail: mihaela.mogus@rijeka.hr
Fax: 051 209-363
Soba br. 103

ZA OBJEKTE VRTIĆA I INVESTICIJE:
 
Dejan Blažić
Telefon:051 209-583
E-mail: dejan.blazic@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba broj 107

ZA GRADNJU IINVESTICIJE:

Aleksandra Jurić-Židanik
Telefon: 051 209-384
E-mail: aleksandra.juric-zidanik@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba broj 107

Dejan Blažić
Telefon:051 209-583
E-mail: dejan.blazic@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba broj 107
 
ZA EKONOMSKA PITANJA:

Dina Turčić
Telefon: 051 209-277
E-mail: dina.turcic@rijeka.hr
Fax: 051 209-342
Soba br. 103Zadnja izmjena: 21.03.2019.