Izdavanje brisovnog očitovanja

Izdavanje brisovnog očitovanja u svrhu brisanja založnog prava (hipoteke) u zemljišnim knjigama (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel).

Pristojba: 20,00 Kn u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja (obrazac)
  • Ugovor o zajmu/kreditu
  • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige
  • Potvrda banke o otplaćenom zajmu (original)

Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osoba za kontakt:

Jasmina Pavličić
Telefon: 051 209 436
Fax: 051 209 451
E-mail: jasmina.pavlicic@rijeka.hr