Osnivanje prava građenja

Osnivanje prava građenja radi izgradnje podzemnih i nadzemnih građevina.

Pristojba: 20,00 kn u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Zahtjev za osnivanje prava građenja

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za osnivanje prava građenja (obrazac)
  • Pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog plana uređenja
  • Kopija katastarskog plana
  • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica
  • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (po potrebi) 

Odgovorne službe za stranke:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00h

Osoba za kontakt:

Jelena  Karan Cvjetković 
Telefon: 051 209-204
Fax: 051 209-451
E-mail: jelena.karan-cvjetkovic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 29.11.2016.