Osnivanje prava služnosti

Osnivanje prava služnosti u svrhu polaganja i imanja vodova (komunalne infrastrukture), prolaza ili kolno-pješačkog prilaza.

Pristojba:
  • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
  • poštom

Obrazac
Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za osnivanje prava služnosti (obrazac)
  • Kopija katastarskog plana s ucrtanom trasom služnosti
  • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica
  • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva
  • Dokaz o uplati pristojbe (ukoliko je uplaćena na račun Grada Rijeke)

Odgovorna služba
Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h


Osoba za kontakt

Jelena Karan Cvjetković