Ovjera geodetskog elaborata

Potpisivanje geodetskog elaborata (parcelacije, geodetskog projekta) kad je Grad Rijeka  vlasnik i/ili posjednik zemljišta koje je predmet elaborata te vlasnik i/ili posjednik susjednog zemljišta

Pristojba: 20,00 kn u državnim biljezima

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat
  • Kopija geodetskog elaborata s CD-om
  • Dokument temeljem kojeg je izrađen geodetski elaborat (lokacijska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, suglasnost Grada Rijeke za formiranje građevne čestice ili suglasnost na projekte za građevnu dozvolu)

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00h

Osobe za kontakt:
Tanja  Radinković 
Telefon: 051 209-457
Fax: 051 209-451
E-mail:  tanja.radinkovic@rijeka.hr