Prodaja zemljišta - formiranje gradilišta ili okućnice

Prodaja zemljišta (Grad prodaje) radi formiranja građevne čestice za izgradnju nove građevine (formiranje gradilišta) te radi formiranja građevinske čestice postojeće građevine (formiranje okućnice).

Pristojba:
 • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) uplata u državnim biljezima ili
 • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
 • poštom

Obrazac
Potrebni dokumenti
 • Zahtjev za prodaju zemljišta (obrazac)
 • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog plana uređenja ili Suglasnost Grada na prijedlog formiranja građevne čestice
 • Kopija katastarskog plana
 • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica
 • Posjedovni list
 • Izvadak ili e-izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja ili izvadak (e-izvadak) iz knjige položenih ugovora 
 • Dokaz o uplati pristojbe (ukoliko je uplaćena na račun Grada Rijeke)

Odgovorna služba
Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za stranke
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h


Osoba za kontakt

Vedrana Suzanić