Očitovanje temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije

Očitovanje Odjela temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Očitovanje Odjela temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije

Potrebni dokumenti:
  • Kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
  • Idejni/glavni projekt ili idejno rješenje
  • Zahtjev za izdavanje Očitovanja Odjela temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije (obrazac)
 
Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osobe za kontakt:

Maja Lakoš Hlavica
Telefon: 051 209 447
Fax: 051 209 451
E-mail: maja.lakos-hlavica@rijeka.hr

Ksenija Sušanj, dipl.ing.arh.
Telefon: 051 209 434
Fax: 051 209 451
E-mail: ksenija.susanj@rijeka.hr

Sandra Batistić
Telefon: 051 209 431
E-mail: sandra.batistic@rijeka.hr

Jana Rozman
Telefon: 051 209 460
E-mail: jana.rozman@rijeka.hr

Neven Jeličić
Telefon: 051 209 445
E-mail: neven.jelicic@rijeka.hr