Suglasnost radi utvrđivanja zemljišta za redovnu uporabu stambene građevine

Suglasnost Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta radi utvrđivanja zemljišta za redovnu uporabu stambene građevine

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Suglasnost Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta

Potrebni dokumenti:
  • Kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
  • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica – ne starije od 6 mjeseci
  • Posjedovni list – ne stariji od 6 mjeseci
  • Situacija M1:1000 s prijedlogom zemljišta za redovnu uporabu stambene građevine
  • zahtjev za izdavanje Suglasnosti Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta (obrazac)
  • Izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva – ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
 
Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju 

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00h
 

Osobe za kontakt:

Sandra Batistić
Telefon: 051 209 431
Fax: 051 209 451
E-mail: sandra.batistic@rijeka.hr