Suglasnost na usklađenje građevne čestice

Suglasnost Odjela na usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice 

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Suglasnost Odjela na usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice

Potrebni dokumenti:
  • Kopija katastarskog plana - ne starija od 6 mjeseci
  • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica – ne starije od 6 mjeseci
  • Posjedovni list – ne stariji od 6 mjeseci
  • Izvadak iz zemljišne knjige za građevinu/zemljište u vlasništvu podnositelja zahtjeva – ne stariji od 6 mjeseci ili izvadak iz knjige položenih ugovora
  • Situacija M1:1000 s prijedlogom usklađenja građevne čestice
  • Zahtjev za izdavanje Suglasnosti Odjela na usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice (obrazac)

Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za gospodarenje zemljištem

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osobe za kontakt:

Maja Lakoš Hlavica
Telefon: 051 209 447
Fax: 051 209 451
E-mail: maja.lakos-hlavica@rijeka.hr

Ksenija Sušanj, dipl.ing.arh.
Telefon: 051 209 434
Fax: 051 209 451
E-mail: ksenija.susanj@rijeka.hr

Sandra Batistić
Telefon: 051 209 431
E-mail: sandra.batistic@rijeka.hr

Jana Rozman
Telefon: 051 209 460
E-mail: jana.rozman@rijeka.hr

Neven Jeličić
Telefon: 051 209 445
E-mail: neven.jelicic@rijeka.hr