Utvrđivanje lokacije ugostiteljske terase - fizičke ili pravne osobe

Utvrđivanje lokacije i površine ugostiteljske terase na zemljištu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe 

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za određivanje lokacije i površine ugostiteljske terase

Potrebni dokumenti:
  • Zahtjev za određivanje lokacije i površine ugostiteljske terase (obrazac)
  • Dokaz o vlasništvu/korištenju ugostiteljskog prostora
  • Dokaz o utvrđivanju minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
  • Tlocrt terase 1:200, s mjerama u odnosu na ambijent: udaljenosti od pročelja, rubnjaka prometnica, lokacije stabala s prijedlogom opločenja poda oko stabla i drugo
  • Kopija katastarskog plana s oznakom građevine u kojoj se nalazi ugostiteljski prostor – ne starija od 6 mjesec
 
Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju - Komisija za postavu predmeta i privremenih objekata 

Adresa: 
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8,30-11h
 

Osobe za kontakt:

Maja Lakoš Hlavica
Telefon: 051 209 447
Fax: 051 209 451
E-mail: maja.lakos-hlavica@rijeka.hr