Utvrđivanje lokacije za postavljanje privremenog objekta

Utvrđivanje lokacije te uvjeta za postavljanje i oblikovanje kioska, montažnog objekta i štanda na javnim površinama i drugim nekretninama u vlasništvu Grada te na plažama koje su namijenjene općoj uporabi

Pristojba: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavljanje privremenog objekta

Potrebni dokumenti:
  • Izvadak iz zemljišne knjige za zemljište na koje se odnosi zahtjev – ne stariji od 6 mjeseci
  • Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavljanje privremenog objekta (obrazac)
  • Kopija katastarskog plana s naznačenom lokacijom za postavu – ne starija od 6 mjeseci
  • Nacrt i tehnički opis objekta s naznakom planirane namjene privremenog objekta 

Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 h
 

Osoba za kontakt:

Elizabet Stipčić Bašić
Telefon: 051 209 459
Fax: 051 209 451
E-mail: elizabet.stipcic-basic@rijeka.hr