Utvrđivanje površine ugostiteljske terase - manje

Utvrđivanje površine ugostiteljske terase manje od površine utvrđene Planom lokacija

Procijenjeno vrijeme za obradu: 20,00 kn

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Suglasnosti za postavu ugostiteljske terase - manje površine

Potrebni dokumenti:
  • Kopija katastarskog plana s oznakom građevine u kojoj se nalazi ugostiteljski prostor – ne starija od 6 mjesec
  • Obrazac iz Plana lokacija s ucrtanim prijedlogom tražene površine ugostiteljske terase
  • Zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavu ugostiteljske terase površine manje od površine utvrđene Planom lokacija za postavu ugostiteljskih terasa (obrazac)

Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem - Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju - Komisija za postavu predmeta i privremenih objekata 

Adresa: 
Titov trg 3

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8,30-11h
 

Osobe za kontakt:

Maja Lakoš Hlavica
Telefon: 051 209 447
Fax: 051 209 451
E-mail: maja.lakos-hlavica@rijeka.hr