Utvrđivanje lokacije predmeta, privremenih objekata ili površina