Podmirenje troškova javnog prijevoza

Grad Rijeka djelomično (50%) ili u potpunosti (100%) podmiruje socijalno ugroženim građanima troškove javnoga gradskog prijevoza u 1. zoni za jednog člana kućanstva (izuzevši učenike srednje škole, studente, osobe koje pravo na podmirenje troškova gradskog prijevoza ostvaruju na osnovi posebnog uvjeta [stradalnici rata], uvjeta oštećenja organizma ili uvjeta darivanja krvi te osobe starije od 65 godina).

Dijelu učenika srednje škole i studenata Grad u potpunosti podmiruje troškove prijevoza. Broj odobrene zone prijevoza (1. – 4. zona, na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o.) ovisi o adresi škole ili fakulteta koje učenik/student pohađa.

Određenim kategorijama stradalnika rata, osoba s oštećenjem organizma i darivatelja krvi u potpunosti se podmiruju troškovi javnoga gradskog prijevoza na svim zonama.

Besplatnu godišnju pokaznu kartu, koja vrijedi za neograničen broj vožnji na svim zonama i linijama na kojima uslugu prijevoza pruža komunalno društvo Autotrolej, imaju i određene kategorije osoba starijih od 65 godina koje kartu izrađuju na prodajnome mjestu Autotroleja (Školjić 15).

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 

Način predavanja zahtjeva

  • od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 4 i šalter br. 5) 

Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac  

Osoba za kontakt