Poklon-bon za kućanski uređaj

Grad Rijeka jedanput godišnje određenoj kategoriji socijalno ugroženih građana dodjeljuje poklon-bon u vrijednosti od 1000 kn (iznos pomoći određuje se svake godine zaključkom gradonačelnika Grada Rijeke) za kupnju kućanskog uređaja. Poklon-bon se može koristiti isključivo u trgovinama s kojima Grad Rijeka ima sklopljen godišnji ugovor.

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke- saznajte možete li biti korisnik prava

Način predavanja zahtjeva

  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalteri br. 4 i 5), radnim danom od 8,30 do 15,30 sati ili
  • ​putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka

Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana
     
Obrazac  

Osoba za kontakt