Prehrana u pučkoj kuhinji

Grad Rijeka određenoj kategoriji socijalno ugroženih građana svakodnevno osigurava besplatan ručak u gradskoj Pučkoj kuhinji. Obroke priprema Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, a za nadzor njihove zdravstvene ispravnosti odgovoran je Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a. Obroci su raznovrsni i optimalne energetske vrijednosti. Preuzimaju se u vrijeme ručka na četiri gradske lokacije (klubovi starijih osoba Potok, Belveder, Zamet i Pećine).

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 


Način predavanja zahtjeva

  • od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 4 i šalter br. 5) 


Vrijeme za obradu zahtjeva 

  • do 30 dana


Obrazac

Vanjska institucija
  • Centar za socijalnu skrb 

  • Laginjina 11a, 51000 Rijeka

  • Telefon:051/499-101


Radno vrijeme

  • ponedjeljak, srijeda, petak od 8-11 sati

 

Osobe za kontakt