Prehrana u pučkoj kuhinji

Grad Rijeka određenoj kategoriji socijalno ugroženih građana svakodnevno osigurava besplatan ručak u gradskoj Pučkoj kuhinji. Obroke priprema Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, a za nadzor njihove zdravstvene ispravnosti odgovoran je Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a. Obroci su raznovrsni i optimalne energetske vrijednosti. Preuzimaju se u vrijeme ručka na četiri gradske lokacije (klubovi starijih osoba Potok, Belveder, Zamet i Pećine).

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 

Način predavanja zahtjeva
  • od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 4 i šalter br. 5) 

Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac
Vanjska institucija
  • Centar za socijalnu skrb 
  • Laginjina 11a, 51000 Rijeka
  • Telefon:051/499-101

Radno vrijeme
  • ponedjeljak, srijeda, petak od 8-11 sati
 

Osoba za kontakt