Podmirenje troškova boravka u jaslicama/vrtićima

Grad Rijeka pomaže u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove usluge redovita programa predškolskoga odgoja socijalno ugroženim građanima čija djeca pohađaju jaslice ili vrtić.

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 


Način predavanja zahtjeva

  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalteri br. 4 i 5), radnim danom od 8.30 do 15.30 sati ili

  • ​putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka
     

Vrijeme za obradu zahtjeva 

  • do 30 dana


Obrazac

 

Osobe za kontakt