Poklon-bon za obrazovni materijal i pribor za osnovnu školu

Grad Rijeka dodjeljuje socijalno ugroženim građanima čija su djeca polaznici osnovne škole poklon-bon za nabavu obrazovnog materijala i pribora za osnovnu školu. Školski obrazovni materijal i pribor u vrijednosti poklon-bona može se preuzeti u jednoj od knjižara s kojom Grad Rijeka ima sklopljen ugovor.
 
Način predavanja zahtjeva
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka ili
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3 (Pisarnica), radnim danom od 8:30 do 15:30

Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac


Osoba za kontakt