Naknada troškova stanovanja

Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova zaštićene ili slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne osobe (50% iznosa najamnine ugovorene s najmodavcem, a najviše do 133 eura) ili djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu fizičke osobe (tzv. podstanarine) u iznosu od 90 eura naviše, ovisno o uvjetu koji netko ispunjava i broju članova kućanstva ili djelomičnim podmirenjem naknade za korištenje nužnog smještaja Grada Rijeke (50% iznosa naknade). Dio njih je u potpunosti oslobođen plaćanja troškova komunalne naknade, cjelokupnih mjesečnih troškova odvoza komunalnog otpada te plaćanja potrošnje 5 m³, odnosno 7 m³ vode i odvodnje otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva (varijabilni dio osnovne cijene). Ovisno o načinu grijanja i dodatnim uvjetima, tim se građanima nadoknađuju troškovi jednog energenta: mjesečne potrošnje električne energije u iznosu od 20 eura naviše, potrošnje gradskog plina u cijelosti ili djelomično (50%), isporučene toplinske energije tzv. centralnoga grijanja (100% ili 50% iznosa promjenjivog dijela mjesečnih troškova) ili drva. Pojedini korisnici imaju pravo i na naknadu troškova povećanja energetske učinkovitosti zgrade u kojoj stanuju.


Način predavanja zahtjeva
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Titov trg 3 (šalteri br. 4 i 5), radnim danom od 8:30 do 15:30 ili
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka ili
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3 (Pisarnica), radnim danom od 8:30 do 15:30

Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac  

Osobe za kontakt

Maja Pudić
Karmen Milotić Parać
Tamara Glavan