Novčana potpora za novorođenče

Uz jednokratnu potporu za opremu novorođenčeta u iznosu od 1500 kuna za prvorođeno dijete, 2000 kuna za drugorođeno dijete te 3000 kuna za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete, Grad Rijeka želi dobrodošlicu svojim najmlađim sugrađanima (dijete i barem jedan roditelj trebaju imati prebivalište ili stalni boravak na području Rijeke). Zahtjev se može podnijeti do navršenih godinu dana života djeteta.

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 


Način predavanja zahtjeva
  • putem sustava e - Građani koristeći uslugu e - Novorođenče 

  • od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 4 i šalter br. 5) 


Vrijeme za obradu zahtjeva 

  • do 30 dana


Obrazac


Osobe za kontakt