Podmirenje troškova javnog prijevoza za starije osobe

Grad Rijeka građanima starijim od 65 godina djelomično (30%) ili u potpunosti podmiruje troškove javnoga gradskog prijevoza na svim zonama.
 
Onima koji imaju mjesečni prihod niži od 265,45 eura podmiruju se troškovi godišnje karte na svim zonama u visini od 3,98 eura, a preostali dio troškova u iznosu od 9,29 eura podmiruju sami građani.
 
Građanima sa statusom stradalnika rata ili onima koji imaju oštećenje organizma i uz to teži ili teški invaliditet, troškovi godišnje karte na svim zonama javnog prijevoza podmiruju se u cijelosti, pa je za njih prijevoz besplatan.

Napomena: Građani ostvaruju pravo izravno na prodajnome mjestu KD Autrotrolej d.o.o., Jelačićev trg 3 (radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 6:30 - 19:30, subota: 7:30 - 16:30). Uz osobnu iskaznicu, na uvid trebaju donijeti dokumentaciju kojom dokazuju osobni prihod ili status stradalnika rata ili oštećenje organizma i teži ili teški invaliditet.
 

Osobe za kontakt