Podmirenje troškova produženog/cjelodnevnog boravka u osnovnim školama

Grad Rijeka tijekom cijele školske godine u cijelosti podmiruje troškove obroka i rada učitelja u produženom i cjelodnevnom boravku za socijalno ugrožene građane čija su djeca polaznici osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka.

Način predavanja zahtjeva
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka ili
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3 (Pisarnica), radnim danom od 8:30 do 15:30

Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac


Osobe za kontakt