Pomoć samozaposlenim roditeljima

Dodjelom jednokratne novčane pomoći samozaposlenim roditeljima Grad Rijeka osigurava dodatnu socijalnu sigurnost te skupine građana i omogućuje njihov lakši povratak na tržište rada.
 
Pomoć mogu dobiti građani koji ostvaruju pravo na rodiljni dopust, roditeljski dopust ili dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju na temelju samozapošljavanja, ako iznos prosječne mjesečne naknade koju su ostvarivali u posljednja tri mjeseca korištenja dopusta nije bio viši od 663,61 euro. Namijenjena je hrvatskim državljanima i strancima s prebivalištem, odnosno stalnim boravkom u Rijeci, koji obavljaju gospodarsku djelatnost obrta, domaće radinosti ili sporednog zanimanja u Rijeci, i to kao glavnu i jedinu djelatnost, a u slučaju da su vlasnici obrta uvjet je i da su jedine zaposlene osobe u obrtu. Važan uvjet za dobivanje pomoći jest i da je privremena obustava obavljanja djelatnosti zbog dopusta trajala najmanje šest mjeseci neprekidno, kao i da je nakon te privremene obustave obavljanje djelatnosti nastavljeno.
 

Način predavanja zahtjeva
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3 (Pisarnica), radnim danom od 8:30 do 15:30 ili
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka

Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac
Osoba za kontakt
Anita Krištofić
Telefon: 051 209 249
E-mail: anita.kristofic@rijeka.hr