Besplatna prilagođena hrana za dojenče

Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima u nabavi prilagođenog (zamjenskog) mlijeka za njihovo dojenče. Preporuku za ovaj oblik pomoći daju pedijatar i patronažna medicinska sestra Doma zdravlja PGŽ-a ako procijene da majka ne može dojiti zbog teže bolesti ili nedostatka mlijeka. Hrana koja dojenčetu osigurava optimalan rast i razvoj preuzima se mjesečno do navršenih godinu dana djeteta osobno u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ-a, Ispostava Rijeka.


eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 


Način predavanja zahtjeva

  • osobno u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka


Vrijeme za obradu zahtjeva 

  • 1 dan


Obrazac


Vanjska institucija

  • Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Rijeka


Adresa

 

Osoba za kontakt