Novčana potpora za novorođenče

Uz jednokratnu potporu za opremu novorođenčeta u iznosu od 1500 kuna za prvorođeno dijete, 2000 kuna za drugorođeno dijete te 3000 kuna za trećerođeno i svako daljnje rođeno dijete, Grad Rijeka želi dobrodošlicu svojim najmlađim sugrađanima (dijete i barem jedan roditelj trebaju imati prebivalište ili stalni boravak na području Rijeke). Zahtjev se može podnijeti do navršenih godinu dana života djeteta.

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 

Način predavanja zahtjeva

  • putemsustava e - Građani koristeći uslugu e - Novorođenče
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalteri br. 4 i 5), radnim danom od 8.30 do 15.30 sati ili
  • ​putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka
     
Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac

Osoba za kontakt