Podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

Grad Rijeka pomaže u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove usluge redovita programa predškolskoga odgoja socijalno ugroženim građanima čija djeca pohađaju predškolske ustanove.

Način predavanja zahtjeva
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka ili
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3 (Pisarnica), radnim danom od 8:30 do 15:30

Vrijeme za obradu zahtjeva
  • do 30 dana

Obrazac


Osoba za kontakt