Podmirenje troškova boravka u jaslicama/vrtićima

Grad Rijeka pomaže u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove usluge redovita programa predškolskoga odgoja socijalno ugroženim građanima čija djeca pohađaju jaslice ili vrtić.

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 

Način predavanja zahtjeva
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalteri br. 4 i 5), radnim danom od 8,30 do 15,30 sati ili
  • ​putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka
     
Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana

Obrazac  

Osoba za kontakt