Podmirenje troškova javnog prijevoza za srednjoškolce i studente

Grad Rijeka socijalno ugroženim građanima u potpunosti podmiruje troškove javnoga gradskog prijevoza za redovite učenike srednje škole i studente. Broj odobrene zone prijevoza (1. - 4. zona, na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o.) ovisi o adresi škole ili fakulteta koje učenik/student pohađa. Pravo na besplatan prijevoz za učenike vrijedi do kraja školske godine, odnosno do 31. kolovoza, a za studente do kraja akademske godine, odnosno do 30. rujna.

Način predavanja zahtjeva
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka ili
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3 (Pisarnica), radnim danom od 8:30 do 15:30

Vrijeme za obradu zahtjeva
  • do 30 dana

Obrazac


Osobe za kontakt