Podmirenje troškova marende u OŠ i prehrane u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ

Grad Rijeka tijekom cijele školske godine u cijelosti podmiruje troškove organizirane marende u osnovnim školama te obroka u produženom i cjelodnevnom boravku socijalno ugroženim građanima čija su djeca polaznici osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka.

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 


Način predavanja zahtjeva

  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalteri br. 4 i 5), radnim danom od 8,30 do 15,30 sati ili

  • ​putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka


Vrijeme za obradu zahtjeva 

  • do 30 dana


Obrazac

 

Osoba za kontakt