Poklon-bon za knjige za osnovnu školu

Grad Rijeka dodjeljuje socijalno ugroženim građanima čija su djeca polaznici osnovne škole poklon-bon za nabavu knjiga za osnovnu školu u vrijednosti od 250 do 750 kuna, ovisno o razredu koji dijete pohađa i uvjetu Socijalnog programa Grada Rijeke koji kućanstvo ili dijete zadovoljava. Školske knjige u vrijednosti poklon-bona mogu se preuzeti u jednoj od knjižara s kojom Grad Rijeka ima sklopljen ugovor.

eSavjetnik Socijalni program Grada Rijeke - saznajte možete li biti korisnik prava 
 

Način predavanja zahtjeva

  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalteri br. 4 i 5), radnim danom od 8,30 do 15,30 sati ili

  • ​putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka
     

Vrijeme za obradu zahtjeva 

  • do 30 dana


Obrazac  

Osoba za kontakt