Sufinanciranje djelatnosti dadilja

Grad Rijeka sufinancira obrtnike registrirane za obavljanje djelatnosti dadilja na području grada Rijeke, a iznimno i one registrirane na području PGŽ. Pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi o djeci ostvaruje se za djecu u dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu, pod uvjetom da dijete i roditelj/i s kojim dijete živi u kućanstvu imaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke, da su oba djetetova roditelja zaposlena, te da dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog dobi, nije upisano u nijednu predškolsku ustanovu uvrštenu u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.
 

Način predavanja zahtjeva
Vrijeme za obradu zahtjeva 
  • do 30 dana


Obrazac
Osoba za kontakt
Dunja Kuhar